Meillä Suomessa lasten oikeuksia kunnioitetaan yleisesti, mutta lyhytnäköisellä päätöksenteolla tullaan ajoittain heikentäneeksi lasten asemaa.

Meillä on laadukkaat opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat ja tasa-arvokysymyksiäkin on viimeaikoina nostettu kiitettävästi esille.

Tiettyjä erimielisiä ryhmiä lukuun ottamatta ihmiset haluavat edistää yhteiskunnassamme yhdenvertaisuutta eli sitä, että jokainen lapsi ja nuori saisi olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on.

Leikkaustalkoissa on kuitenkin liian usein unohdettu lapsen etu. Vaasassakin lakkautettiin kolme lähikoulua.

Olen lähettänyt Vaasan kaupungille aloitteen, jossa vaadin päättäjiä tekemään lapsiin kohdistuvan vaikutusarvion.

Päätöksissä tätä YK:n lapsenoikeuksien komitean edellyttämää lapsivaikutusarviota ei oltu tehty.

On nimittäin vaarana, että yhä kasvavat koulut ja ryhmäkoot hukuttavat alleen lapsen yksilöllisen kohtelun. Se ei edistä yhdenvertaisuutta vaan voi lisätä eriarvoisuutta.

Suomessa meillä on hyvät oltavat, vaikka kehittävää onkin. Maailmalla kuitenkin kuohuu.

On sanottu, että Aleppossa lapsilla on pahemmat olot sitten toisen maailmansodan. On väitetty, että olot ovat jopa pahemmat.

Apua on käytännössä mahdotonta viedä konfliktialueille. Pakolaisleireillä lapset voivat puolestaan joutua virumaan vuosia ilman koulua tai muutakaan sivistävää toimintaa, joka auttaisi heitä tulevaisuudessa selviämään yhteiskunnassa.

Meidän on kannettava oma vastuumme ja kohdeltava hyvin heitä, jotka Suomeen asti tulevat.

Samoin on nostettava kiintiöpakolaisten määrää, jotta nuo lapset pääsevät pois epätoivoisista tilanteistaan.

Nyt jos koskaan, on aika tarkastella päätöksentekoa humaaneista lähtökohdista.

Lasten yhdenvertaisuus ja hyvä kohtelu on muistettava kaikessa päätöksenteossa, niissäkin päätöksissä, joiden ei heti huomaa liittyvän lasten hyvinvointiin.

On vihdoinkin alettava nähdä yhteiskuntamme kokonaisuutena, jossa lapsella on erityinen asema.

On tehtävä vaikutusarviointia etukäteen. Erityisesti silloin, kun päätös saattaa heikentää lastemme asemaa.

Kirjoittaja: Aino Akinyemi

Julkaistu Pohjalaisessa 11.11.

Juttu luettavissa myös täällä >>