Näin luullaan, että täkki piteni.

Olipa kyse koulu-, kirjastotoimesta, liikunta/vapaa-aika- tai teknisestä toimesta törmätään aina kaupungin sisäisiin vuokriin, jotka ovat suurin kuluerä.

Nämä vuokrat maksetaan Vaasan omistamalle liikelaitos talotoimelle, jolle on myös annettu 20 miljoonan euron tulosvaatimus.

Saavuttaakseen sen on kaupunki nostanut itse itselleen vuokria, jotka on sitten peritty eri hallintokuntien budjetista. Sitten on laitettu hallintokunnille säästövaatimukset.

Voidakseen toteuttaa kaupungin johdon asettamat vaatimukset lopetetaan jokin toiminto kaupungin itse omistamassa kiinteistössä, jolloin talotoimi ei saa vuokratuloja. Tällä tavalla poistuu ko. toiminnan momentilta vuokrakulu ja hallintokunta on päässyt ”säästötavoitteeseen”.

Kaupunki ei ole vielä säästänyt mitään, mutta on voitu aiheuttaa hankaluuksia esimerkkinä koululaisten siirrot toisiin oppilaitoksiin omasta turvallisesta lähikoulusta.

Näin on käymässä mm. koulutoimen osalta ainakin Palosaaren koulussa, joka on jäänyt tyhjilleen mutta kiinteistökulut ovat edelleen olemassa.

Koska Palosaaren koulu on paras koulurakennus Vaasassa, sille asetettiin korkeampi vuokra ja näin saatiin näyttämään siltä, että Palosaaren koululaisten kustannukset olivat suurimmat ja saatiin perustelu lopettaa koulu.

Räikeimmillään tämä malli on johtanut siihen, että ruokahuolto ilmoitti, ettei se selviä vuokrista. Se joutui ottamaan pannukakun pois koululaisten torstain hernekeittopäivältä ja muutenkin supistamaan toimintaa.

Kaikkien huvittavinta tässä on kaupungin sitoumus lainata rahaa talotoimelle, jotta se sitten voisi palauttaa sen, kun tulosvaatimus täyttyy.

Kaikki juontuu siitä, kun on tuotu kaupungin hallintoon toimintamalleja liike-elämästä.

Esimerkiksi: Miksi kaupunki tekee poistoja, jotka tuloslaskelmassa laitetaan kuluiksi? Eihän kaupunki maksa veroja, joten ei sen tarvitse poistojen avulla muuttaa ”liiketoimintatulosta”.

Taseessa voidaan tietysti arvottaa omaisuuseriä, aliarvostaa tai nostaa. Näillä toimilla saadaan kaupungin talous näyttämään kehnommalta, mitä se oikeasti onkaan.

Tulee mieleen, että onko tämä tahallista vedätystä vai eikö kaupungin johdossa ymmärretä asiaa.

Sisäiset vuokrat ja ylipäätänsä yhtiöittäminen ja liikelaitostaminen pitäisi lopettaa. Palataan yksinkertaiseen kirjanpitoon tulot–menot.

Valtuuston olisi syytä puuttua tähän.

Kirjoittaja Kari Laitala

Mielipidekirjoitus Pohjalaisessa 20.9.2016

Kirjoitus luettavissa myös täällä >>