Itselleni se on yksi parhaimmista ammateista, jota olen saanut tehdä. Me emme kuuluneet työaikalain piiriin, ei palkkaa omasta lapsesta, työvuorot merkittiin viiden minuutin tarkkuudella, milloin ensimmäinen lapsi saapui ja viimeinen lähti. Tästä muodostui meidän palkkamme.

Työaikalain piiriin siirryttäessä perhepäivähoito on tullut ”kalliiksi” monen kunnan mielestä, kun hoitajat ovat oikeutettuja tasauspäiviin, joita muodostuu pitkien työpäivien vuoksi.

Vaasan kaupungissa on vielä kuitenkin 75 perhepäivähoitajaa. On totta, että Vaasan kaupunki on paikallisesti sopinut parannuksista valtakunnallisen palkkauksen lisäksi.

Rekrytoinnista rohkenen olla eri mieltä. En ole hetkeen nähnyt esimerkiksi Pohjalaisessa ilmoitusta, jolla haettaisiin kotona hoitavia perhepäivähoitajia.

Itse olen nykyisen työni johdosta useaan eri otteeseen tuonut työnantajalle vaihtoehtona perhepäivähoidon kehittämisen ja rekrytoinnin. Työnantajalla on ollut aina sama vastaus, että on yritetty, mutta tarjontaa on väärältä asustusalueelta.

Mielestäni tämä on vääränlaista ajattelua Vaasan kokoisessa kaupungissa.

Pääkaupunkiseudulla lapsia joudutaan kuljettamaan aivan eri mittakaavan etäisyyksiltä ja siellä ollaan tyytyväisiä, kun hoitopaikka löytyy.

Perheistä löytyy tänä päivänä usein kaksi autoa ja julkista liikennettä ollaan Vaasassa kehitetty joka vuosi parempaan suuntaa. Liikkumaan pääsee halutessaan myös julkisilla. Olen varma, että kuljetusongelmiin ei tämä voi kaatua, tässä on otettava uudenlainen ajattelu-/palvelumalli käyttöön.

On myös rehellisesti todettava, että varhaiskasvatuksen säästöt ovat valittavasti kohdentuneet perhepäivähoitoon.

Perhepäivähoidon yksiköitä ”ryhmiksiä” on lakkautettu useita ja tätä kautta lapset ovat siirtyneet olemassa oleviin päiväkoteihin, jotka näin täyttyvät ja tulee tarvetta uusien rakentamiselle.

Lakkautettavien ryhmisten henkilökunnalle pidetyissä infotilaisuuksissa otin esille mahdollisuuden jatkaa kotona hoitavana perhepäivähoitajana. Työnantajan vastaus oli silloinkin, että riippuu, millä alueella asut.

En kiellä, etteikö uusille asutusalueille tulisi rakentaa päiväkoteja.

Paikallisella sopimisella perhepäivähoitoa voisi tehdä vielä houkuttelevammaksi henkilökunnan saamiseksi ja silti se olisi taloudellisesti kannattavaa. Uusiin päiväkoteihin tulee kuitenkin myös palkata henkilökuntaa.

Perhepäivähoitajia eläköityy vauhdilla, joten kaupungilla on näytön paikka saada heidän tilalleen osaavaa henkilökuntaa.

Lopuksi haluan kannustaa nuoria ihmisiä kokeilemaan perhepäivähoitajan ammattia.

Se on palkitsevaa, kun voi pienessä ryhmässä seurata pienen ihmisen kasvua, kehittymistä ja karttuvien taitojen oppimista.

Perhepäivähoito on laadukasta varhaiskasvatusta. Koulutetut hoitajat suunnittelevat tiimeissä toimintaa ja tempauksia yhdessä.

Perhepäivähoidon ohjaajat ovat tukena hoitajille ja tietokoneaikana he ovat tavoitettavissa nopeasti.

Kirjoittaja on Seija Suomela, pääluottamusmies, JHL 127

Mielipidekirjoitus Pohjalaisessa 20.9.2016

Kirjoitus luettavissa myös täällä >>