Hallituksen ja yritysten on nyt puolestaan huolehdittava, ettei sopimuksella luotuja työllistämisen edellytyksiä hukata. Ikävä kyllä, tätä uskoa on koeteltu vahvasti sopimuksen hyväksymisen jälkeen, siinä määrin tulee EK:lta ja Suomen yrittäjiltä heikennyksiin tähtääviä esityksiä. Uskoa kikyyn syövät myös maan hallituksen budjettikaavailut. Nämä eivät sisältäisikään kunta-alalle tulevaa kompensaatiota verotulomenetyksistä, siis päinvastoin kuin kikyn ehtona oli.

Päätös kikyn hyväksymisestä oli erittäin raskas. Varmasti kukaan JHL:n edustajiston jäsenistä ei pitänyt sopimusta hyvänä. Se nähtiin kuitenkin pienempänä pahana kuin se, mitä hylkäämisestä olisi voinut seurata.

Palkansaajajärjestöjen päättävien tahojen enemmistön mielestä ratkaisu oli tehtävä sopimalla. Sopimus nähtiin parempana ratkaisuna kuin pakkolait, jotka olisivat olleet epätasapuolisia ja pahimmillaan monimutkaistaneet työehtojen tulkintaa ja jäykistäneet sopimista työpaikoilla. Pakkolakien sisään suunnitellut lisäleikkaukset olisivat kohdistuneet voimakkaasti lapsiperheisiin, työttömiin ja eläkeläisiin, joihin kohdistuneita leikkauksia on jo tehty.

Sopimuksen mukaan julkisen sektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia kolmen vuoden määräajan, työaikaa pidennetään kolme päivää vuodessa ansiotasoa muuttamatta ja työnantajamaksuja siirretään työntekijöille. Lomarahojen leikkaus koskee kaikkia julkisen sektorin työntekijöitä. Tämä nähtiin tasapuolisempana kuin pitkien lomien leikkaus, joka on kompensaatiota siitä, etteivät ”palkat aikanaan nousseet liikaa”.

Vaasan kaupunki on kertonut, että henkilöstökulut ovat pienentyneet 1,4 prosenttia, eli kolme miljoonaa euroa, mikä johtuu valtakunnallisen kilpailukyky-sopimuksen hyväksymisestä. Tämä tekee siis yhdeksän miljoonaa euroa kolmessa vuodessa. Voidaan todeta, että henkilöstö osallistuu jälleen kerran merkittävällä panoksella Vaasan kaupungin talouden tervehdyttämiseen. Olisikin paikallaan, että työnantaja panostaisi henkilöstön jaksamiseen pikaisesti edes pienin ”porkkanoin”.

Kun kikyn yksi tavoite on työttömyyden vähentäminen, pidämme tärkeänä, että säästyneitä varoja ohjataan työttömien palkkaamiseen kaupungille entistä enemmän. Tekemätöntä työtähän kaupungilla on. Työllistämistoimikunta kikyn velvoittamana varmaan tarttuukin tähän mahdollisuuteen pikaisella aikataululla.

Kirjoittajat Heikki Mustonen (vas.) JHL 21: n pääluottamusmies, Seija Suomela (vas.) JHL 127: n pääluottamusmies ja Vesa Isomöttönen (vas.) työsuojeluvaltuutettu ja kaupunginvaltuutettu

Mielipidekirjoitus Pohjalaisessa 29.8.2016