Oikeudenmukaista on huolehtia siitä, että jokaisella ihmisellä on kohtuullinen toimeentulo ja turvallinen elinmahdollisuus. Kohtuutonta on, että esimerkiksi vanhustenhuollosta vähennetään resursseja, niin hoitajia kuin tiloja. Oikeudenmukaista on, että ikäihminen pääsee haluamaansa hoitomuotoon, jossa saa apua silloin, kun tarvitsee. Eikä häntä pakoteta asumaan kotona, jossa ei ole ketään eikä mitään apua suurimman osan vuorokaudesta.

Oikeudenmukaista on, että pienet lapset voivat käydä koulua lähellä kotia. Epäoikeudenmukaista on, että lähikouluja suljetaan, matkat pitenevät, luokkakoot kasvavat. Lapsen yksilöllinen huomioiminen käy mahdottomaksi. Lasten hyvät kouluolot auttavat koko perheen hyvää elämää Vaasassa.

Oikeudenmukaista ovat monipuoliset kirjastopalvelut kaikkien kohtuudella saavutettavissa. Niitä voivat käyttää niin lapset kuin autottomat vanhukset itsensä sivistämiseen ja virkistämiseen. Epäoikeudenmukaista ja kohtuutonta on sulkea isojen asuma-alueiden kirjastoja.

Oikeudenmukaista ja järkevää on ylläpitää kaikentasoisia liikuntapaikkoja ja mahdollisuuksia. Uimahalli on ollut parhaita investointeja. Se palvelee kaiken ikäisiä ja kokoisia kuntalaisia. Se tuo terveyttä ja ylläpitää liikuntakykyä, ja tuo myös tuloja kassaan.

Oikeudenmukaista on nostaa veroprosenttia, jolla pystytään korjaamaan ja pelastamaan tärkeitä palveluita kuntalaisille. Epäoikeudenmukaista on olla nostamatta, kun seurauksena on palveluiden leikkaaminen. On oikeudenmukaista, että veroja maksavat euromääräisesti enemmän ne, joilla on siihen kykyä. Kohtuutonta on nostaa maksuja ja taksoja, joita maksavat pienituloiset tuloihinsa nähden suhteellisesti enemmän.

Kirjoittaja Taina Inkeri Lehto (vas.), kaupunginvaltuutettu Vaasa

Mielipidekirjoitus Pohjalaisessa 3.11.2015

Kirjoitus luettavissa myös Pohjalaisen verkkosivuilla täällä >